LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ CHO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HẢI PHÒNG

DỰ ÁN LẮP ĐẶT CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HẢI PHÒNG

Lắp đặt hệ thống điện nhẹ- camera, wifi, tổng đài, âm thanh phòng hội trường

Địa chỉ: Quận Lê Chân- Thành phố Hải Phòng. 

Loại dự án: Văn phòng hành chính nhà nước.

 

Cục Thi Hành Án Thành phố Hải Phòng

 

 

 

Tags: Dự án