THI CÔNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT CHO CÔNG TRƯỜNG

THI CÔNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT CHO CÔNG TRƯỜNG

Ngày đăng : 26/4/2020 | 26 Lượt xem
Thi công hệ thống camera giám sát cho công trường tại Hải Phòng
Thi công hệ thống điện nhẹ nhà máy Đình Vũ

THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ NHÀ MÁY ĐÌNH VŨ

Ngày đăng : 18/11/2019 | 71 Lượt xem
Thi công hệ thống điện nhẹ: - Hệ thống mạng Lan- wifi - Hệ thống tổng đài điện thoại - Hệ thống loa thông báo nhà xưởng - Hệ thống camera giám sát - Hệ thống báo [...]
Thi công hệ thống Wifi TT Mục Vụ Hải Phòng

THI CÔNG HỆ THỐNG WIFI TT MỤC VỤ HẢI PHÒNG

Ngày đăng : 26/4/2020 | 112 Lượt xem
Thi công hệ thống Wifi TT Mục Vụ Hải Phòng
Lắp đặt hệ thống tổng đài điện thoại và mạng Lan Hải Quân

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI VÀ MẠNG LAN HẢI QUÂN

Ngày đăng : 12/6/2020 | 109 Lượt xem
Dự án lắp đặt tổng đài điện thoại và mạng lan