Thi công hệ thống Wifi TT Mục Vụ Hải Phòng

Địa điểm: An Đồng- An Dương- Hải Phòng

Hạng mục: Cung cấp thiết bị Wifi chuyên dụng

Giới thiệu : TTMV HP diễn ra các sự kiện hội thảo dành cho TGM