Thi công hệ thống camera giám sát cho Resort Đồ Sơn

Địa chị: Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

Loại dự án: Khu vui chơi giải trí