Lắp đặt hệ thống điện, điện mạng cho PGD Vietcombank chi nhánh Quận Ngô Quyền.

Địa chỉ: Tòa nhà Dầu khí, Đường Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Loại dự án: Văn phòng Giao dịch Ngân hàng.