Lắp đặt hệ thống điện, điện mạng, nội thất cho PGD Vietcombank chi nhánh Nam Hải Phòng

Địa chỉ: Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Loại dự án: Văn phòng Giao dịch Ngân hàng.