Lắp đặt hệ thống điện, điện mạng, nội thất cho Ngân hàng BIDV Hải Dương.

Địa chỉ: Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Loại dự án: Văn phòng Giao dịch Ngân hàng.