Lắp đặt hệ thống âm thanh- Phòng họp trực tuyến cho Đại học Y Hải Phòng.

Địa chỉ: Quận Ngô Quyền- Thành phố Hải Phòng

Loại dự án: Công trình trường học