Dự án lắp đặt tổng đài điện thoại và mạng lan

Địa chỉ: Phường Đông Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Loại dự án: Văn phòng Hải Quân