LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU, CAMERA CHO NHÀ MÁY KCN ĐÌNH VŨ

Lắp đặt hệ thống lưu trữ dữ liệu, camera cho nhà máy.

Địa chỉ: KCN Đình Vũ, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Loại dự án: Nhà máy sản xuất.

 

 

Tags: Dự án