THI CÔNG ĐIỆN NHẸ HƯNG YÊN- LẮP ĐẶT MẠNG LAN, WIFI, CAMERA HƯNG YÊN

THI CÔNG ĐIỆN NHẸ HƯNG YÊN- LẮP ĐẶT MẠNG LAN, WIFI, CAMERA HƯNG YÊN- CÔNG TRÌNH KHU CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống mạng Lan, wifi, cửa từ.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Loại dự án: Nhà máy sản xuất.

Tags: Dự án