THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ HẢI PHÒNG- CỤM CN TIÊN LÃNG

 

 

 

THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ CHO CỤM CN TIÊN LÃNG- HẢI PHÒNG. NHÀ MÁY GIẤY HOÀNG HÀ

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống điện nhẹ- camera, wifi, tổng đài điện thoại

Địa chỉ:Cum công nghiệp Tiên Lãng, Thị trấn Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng.

Loại dự án: Nhà máy sản xuất.

Tags: Dự án