THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ CHO NHÀ MÁY KCN NAM ĐÌNH VŨ, HẢI PHÒNG

DỰ ÁN LẮP ĐẶT ĐIỆN NHẸ NHÀ MÁY HIGH POWER

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống điện nhẹ- camera, cửa từ, wifi, thiết bị thông minh.

Địa chỉ: KCN Nam Đình Vũ, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Loại dự án: Nhà máy sản xuất.

Tags: Dự án